• Förskolan och det kristna julfirandet

  Enligt Förskolans Läroplan ska vi ”överföra och utveckla ett kulturarv, värden, tradition, språk och kunskap, från en generation till nästa”. Ett starkt kulturarv och en lång tradition i Sverige är absolut julen. Enligt Barnkonventionens artikel 27 slås det dessutom fast att alla barn har rätt till social, moralisk och andlig utveckling.

  Enligt kyrkoherden i Bollnäs pastorat (uttalande i Ljusnan 19 november) har förskolecheferna i Bollnäs kommun bestämt att barnen inte får besöka kyrkan och ta del av ”levande julspel” inför julfirandet. Vi kan inte utestänga våra vetgiriga förskolebarn från att få veta varför det står år 2019 i våra kalendrar eller varför vi hänger upp stjärnor i våra fönster under advents- och jultiden eller vem barnet är som ligger i krubban i stallet?

  Detta är allmänbildande kunskap som kommer från Bibelns gamla berättelser, som har stor betydelse senare i livet då våra ungdomar läser litteratur av olika slag, studerar konst och film. I dessa sammanhang används ofta Bibeln som den mest citerade boken i världen. Denna grundkunskap om Bibeln underlättar och ger så mycket mera när man senare studerar världslitteratur eller andra konstarter.

  Ge våra förskolebarn en bra grund att stå på och då kan julbesöket i kyrkan spela en stor roll. Detta är en del av vårt svenska kulturarv som inte innebär att tvinga på någon en tro, utan att lära känna de traditioner som ligger till grund för berättelserna i Bibeln och i de traditionella julsångerna.

  Kristdemokraterna i Bollnäs har därför i en motion till kommunfullmäktige föreslagit, att när Svenska kyrkan inbjuder till besök ska barnen i förskolorna i Bollnäs kommun ges möjlighet att bevista ”levande julspel” eller liknande arrangemang i adventstid, i syfte att befrämja och fördjupa kunskaperna om vår kristna jultradition, som firas av miljoner människor i Sverige.

  //Anders Bergsten (KD)
  (Insändare Nov 2019)