• ”Pedagogisk omsorg” – alternativ till förskolan

    Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem som finns för barn mellan ett till tolv års ålder. Det som skiljer sig från vanlig förskola och fritidshem är att hela verksamheten sker i liten skala i privata bostäder.

    Kristdemokraterna i fullmäktige har interpellerat i ämnet. Av svaret från BUN:s ordförande Kristoffer Lindberg (S) framgår att det idag bara finns ett familjedaghem med 11 inskrivna barn i Bollnäs kommun. Utöver det finns ”Dag och natt” med...

  • Förskolan och det kristna julfirandet

    Enligt Förskolans Läroplan ska vi ”överföra och utveckla ett kulturarv, värden, tradition, språk och kunskap, från en generation till nästa”. Ett starkt kulturarv och en lång tradition i Sverige är absolut julen. Enligt Barnkonventionens artikel 27 slås det dessutom fast att alla barn har rätt till social, moralisk och andlig utveckling.

    Enligt kyrkoherden i Bollnäs pastorat (uttalande i Ljusnan 19 november) har förskolecheferna i Bollnäs kommun bestämt att barnen inte får besöka kyrka...