• ”Pedagogisk omsorg” – alternativ till förskolan

    Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem som finns för barn mellan ett till tolv års ålder. Det som skiljer sig från vanlig förskola och fritidshem är att hela verksamheten sker i liten skala i privata bostäder.

    Kristdemokraterna i fullmäktige har interpellerat i ämnet. Av svaret från BUN:s ordförande Kristoffer Lindberg (S) framgår att det idag bara finns ett familjedaghem med 11 inskrivna barn i Bollnäs kommun. Utöver det finns ”Dag och natt” med...

  • Det ska löna sig att arbeta!

    Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...