• ”Pedagogisk omsorg” – alternativ till förskolan

  Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem som finns för barn mellan ett till tolv års ålder. Det som skiljer sig från vanlig förskola och fritidshem är att hela verksamheten sker i liten skala i privata bostäder.

  Kristdemokraterna i fullmäktige har interpellerat i ämnet. Av svaret från BUN:s ordförande Kristoffer Lindberg (S) framgår att det idag bara finns ett familjedaghem med 11 inskrivna barn i Bollnäs kommun. Utöver det finns ”Dag och natt” med cirka 45 barn inskrivna. För tillfället är det mycket liten efterfrågan på pedagogisk omsorg i stället för förskola. Det kan bero på att föräldrarna inte känner till denna verksamhet.

  År 2014 var det sexton olika kvinnor från olika delar av Bollnäs kommun som i sexton olika medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslog att kommunen skulle införa det s k vårdnadsbidraget (som inte längre finns). Det var en unikt bred opinionsyttring. I kommunstyrelsen röstade Kristdemokraterna, Moderaterna, Bollnäspartiet och en centerpartist för bifall till medborgarförslagen, medan majoriteten röstade emot. I stället för vårdnadsbidrag finns idag pedagogisk omsorg.

  Pedagogisk omsorg kan vara en blandad åldersgrupp, eller kanske bara småbarn. Det går även att satsa på eftermiddagsverksamhet för skolbarn, ett fritids i det lilla formatet. En inriktning kan vara att ta hand om barn på obekväma tider. Det som är nytt med pedagogisk omsorg är att det är möjligt att få ersättning för sina egna barn, när man tar emot andra.

  Pedagogisk verksamhet i hemmet kan liknas vid familjedaghem eller den lite äldre benämningen dagmamma. Till vilka riktar sig denna reform?

  • Du är kanske småbarnsförälder som vill förlänga tiden hemma med småbarn, men ändå börja arbeta i liten skala. Du har då möjlighet att stanna hemma med ditt eget barn, samtidigt som du tar hand om något eller några andra barn.
  • Du kanske hellre vill ha dina barn i små barngrupper istället för en större grupp i förskolan.
  • Du kanske bor på landet och har långt till förskola i tätorten.
  • Du kan komma överens med föräldrarna i ditt bostadsområde att någon stannar hemma och tar hand om barnen gemensamt.

  Det första steget för att börja med enskild pedagogisk omsorg är att kontakta kommunen för att få verksamheten godkänd. På kommunens hemsida finns information om pedagogisk omsorg.

  Råsie Sigvardsson-Berbres & Anders Bergsten
  Kristdemokrater i Bollnäs kommunfullmäktige
  (Insändare från 2020)