• Valfrihet inom barnomsorgen i Gagnefs Kommun

  Undertecknade föreslår att fullmäktige beslutar att hos regeringen ansöka om att Gagnefs kommun såsom försökskommun – skall få införa ett ekonomiskt alternativ för de föräldrar som själva vill sköta sin barnomsorg.

  Larmen har duggat tätt om konsekvenserna av att allt fler barn lever i för hög stress. Hög stress bl a på grund av för långa dagar i barnomsorgen där ljudvolymen i deras dagliga ”arbetsmiljö” är för hög. Familjens ”livspussel” med arbete och barnomsorg har blivit allt svårare att få ihop. Barnen får helt enkelt för lite tid med sina föräldrar.

  Dessutom har regeringen förstärkt barnens stress och orättvisorna mellan familjerna med införandet av maxtaxa i barnomsorgen. Reformen har inte fullt ut varit finansierad vilket tvingat kommunerna att spara ännu mer inom barnomsorgen för att klara ekonomin.

  Vi är övertygade om att de allra flesta föräldrar vill kombinera arbetsliv med mycket tid med barnen. Men regeringen arbetar konsekvent för att styra familjerna till ett sätt att leva, genom att massivt stödja de familjer som väljer kommunal barnomsorg för sina barn. De familjer som väljer att under längre tid själva ordna sin barnomsorg får mycket mindre av samhällets stöd.

  Vi anser att det är hög tid att familjerna återges makt att själva besluta hur barnomsorgen ska ordnas ! Ett sätt att återge makt är att ge föräldrar en möjlighet till kommunalt ekonomiskt stöd om de själva vill sköta sin barnomsorg. Kommunen har inte rätt att på egen hand införa ett sådant alternativ, men ett beslut att ansöka om det hos regeringen kan ändå tjäna som en väckarklocka för rikspolitikerna att det är dags att börja lyssna på föräldrarna.

  Ett ekonomiskt stöd till de familjer som inte anlitar kommunal barnomsorg, skulle inte bara innebära en ökad valfrihet utan det skulle också vara det snabbaste sättet att höja kvalitén i den kommunala barnomsorgen. Med fler föräldrar som arrangerar sin barnomsorg på egen hand skulle grupperna i barnomsorgen omgående bli mindre.

  Vi föreslår att Gagnefs kommun ansöker hos regeringen om att som försökskommun få införa ett ekonomiskt alternativ för de föräldrar som själva vill sköta sin barnomsorg
  Anders Bengtsson, Kd – Kjell Andersson, C – Irma Rönnbäck, M –  Bengt Peters, Fp