• Alla hjärtans dag – bry dig om din medmänniska!

  Alla hjärtans dag är dagen då vi uppmärksammar kärlek och nära relationer. Men det är inte alla som har någon nära att fira med. I verkligheten upplever nästan två miljoner svenskar över 16 år ensamhet och isolering.

  Ofrivillig ensamhet är ett allvarligt problem i Sverige och äldre personer är särskilt hårt drabbade. Utanförskap och ofrivillig ensamhet är något som måste motverkas då det är farligt för hälsan. Den som lever utan nära släkt, vänner eller ett socialt nätverk, riskerar hjärt- kärlsjukdomar, stroke, demens och psykiska problem.

  Vi kristdemokrater vill bygga ett samhälle som präglas av frihet och gemenskap, ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Kristdemokraterna har därför varit drivande i regeringen för att skapa bättre förutsättningar för att bygga gemenskap i vårt samhälle. Målet är att både bryta och utrota den ofrivilliga ensamheten.

  Ofrivillig ensamhet är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater. Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt och ensamhet kan ofta upplevas som skamfylld. Vi behöver därför söka upp dem som lider av ofrivillig ensamhet.

  I regeringen har Kristdemokraterna därför tagit initiativ som bland annat mynnat ut i en flerårig gemenskapssatsning. Några av de åtgärder som vidtagits är förstärkning till idrottsrörelsens arbete med idrott för äldre, ökat statligt bidrag till civilsamhället och medel till kommunerna för att genomföra hälsosamtal för äldre, samtal som kan leda till ökat deltagande i olika sociala och hälsofrämjande aktiviteter.

  Politikens möjligheter är begränsade, vi har alla ett ansvar som medmänniskor att bry oss om och hjälpa till att utrota den ofrivilliga ensamheten. Vi kan göra stor skillnad genom enkla saker, som att hälsa på någon vi möter eller att fråga hur någon mår.

  Små steg på vägen mot ett varmare samhälle med mer gemenskap. Ta dig tid att visa uppskattning och sprida kärlek. Fundera över vem du kan kontakta och visa omtanke.

  Låt Alla hjärtans dag handla om att skapa gemenskap och att bry dig om din medmänniska!  Var nu rädda om er!

   

  Lili André (KD), Riksdagsledamot,

  Jennie Forsblom (KD), Regionråd,

  Peter Åkerström (KD), Ledamot Regionfullmäktige