• Budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025

  Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet har fått väljarnas förtroende att genomföra en ny politik i Region Gävleborg. Det krävs ett målmedvetet arbete över hela mandatperioden. För detta har vi en övergripande plan som vi kommer att anpassa utifrån omvärldsförändringar. För vår nya politiska ledning är det viktigt att uppnå konkreta resultat för medborgarna, därför är det viktigt med tydliga kortsiktiga och långsiktiga mål. Budgeten 2023 är det första steget på att genomföra denna plan.

  Gävleborg ska ha en vård utan väntetid, lägst arbetslöshet, ett gott företagsklimat och en väl utvecklad infrastruktur. Gävleborgarna ska ha en trygg och meningsfull tillvaro med ett stort utbud av kultur och idrott vilket bidrar positivt till att skapa en god folkhälsa.

  Sjukvården ska präglas av hög kvalité, delaktighet, trygghet och sätta människan i centrum genom att utgå från dennes behov. Tillgängligheten ska vara god och vården vara likvärdig. Regionens medarbetare ska vara engagerade, känna sig trygga och ha ett stort inflytande över sin arbetssituation. Möjligheten till utveckling ska vara stor och Region Gävleborg en attraktiv arbetsgivare dit många söker sig.

  Det ska finnas ett stort utbud av fritidsaktiviteter så som kultur och idrottsaktiviteter i Gävleborg vilket skapar en meningsfull tillvaro. Detta bidrar till en stärkt folkhälsa i länet samt till den regionala tillväxten. Region Gävleborg ska ha fokus på att rikta sig till barn och unga för att jämna ut socioekonomiska skillnader som barn och unga kan ha med sig hemifrån.

  Den historiskt höga arbetslösheten i länet ska brytas och fler barn ska se sina föräldrar gå till ett arbete eller studier på morgonen. Utbildningsnivån ska vara hög och arbetsmarknaden erbjuda ett varierat utbud av attraktiva tjänster. Här ska det finnas något för alla. Fler ska vara med och ta ansvar och bidra utifrån sin egen potential för att bygga välfärden. Näringslivsklimatet ska vara bland det bästa i landet och länet präglas av framåtanda. Myndigheterna ska vara serviceinriktade mot de företag som vill etablera sig eller redan är etablerade.

  Infrastrukturen ska vara god, en fyrfilig motorväg genom hela länet ska skapa goda förutsättningar för gods och människor att färdas i Gävleborg. Vägstandarden ska vara bland den bästa i landet. Kollektivtrafiken ska vara utbyggd och det ska vara lätt och tryggt att resa med tåg och buss till arbete, studier och fritidsaktiviteter.

  Framåtanda, kvalité, ansvar, trygghet och ett fokus på människan i centrum ska prägla Region Gävleborg vilket återspeglar sig i hela länet vilket skapar ett attraktivt Gävleborg.

  Budget i sin helhet: Budget 2023_SDMKDSVG 2022-12-06