• Kristdemokraterna önskar alla en fin sommar

  Vi är mitt inne i en period av varmare och ljusare tider. Många har eller kommer att ha en välbehövlig och efterlängtad semester. Vila och återhämtning behövs!

  Samtidigt vet vi att den psykiska ohälsan drabbar människor i alla åldrar och att den ofrivilliga ensamheten ökar, i alla delar av samhället. Det är inte alla som mår bra under ledighet.

  Människors psykiska hälsa är en hjärtefråga för Kristdemokraterna. Vi arbetar därför aktivt med olika insatser för att kunna förbättra d...

 • Kristdemokraterna – vi arbetar för fred och frihet

  Den 15–16 juni samlades representanter från hela världen i Schweiz för ett toppmöte om fred i Ukraina. Syftet med mötet var att hitta en väg framåt för att uppnå en rättvis och varaktig fred i Ukraina. Vice statsminister Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, deltog från Sverige.

  Tiden före toppmötet så har Ryssland på olika sätt försökt skrämma andra länder från att delta i mötet. Detta säger mycket om Ryssland och deras rädsla för att fler länder ska stå på fredens sida. Men Rys...

 • Kristdemokraterna – nu stärker vi vårdgarantin

  Vi kristdemokrater sätter människan, patienten i centrum. Därför tycker vi att dagens situation med växande vårdköer är oacceptabel. De senaste åren har väntetiderna i vården bara fortsatt öka. Förutom att förvärra patientens medicinska tillstånd skapar långa väntetider onödig oro och stress för både patienten och närstående. Regeringen där Kristdemokraterna ingår gör nu därför insatser för att ändra på detta. Vi arbetar för en ny och förbättrad vårdgaranti, som både har kortare tidsgränser o...

 • Vi tar ansvar för primärvården i Gävleborg

  Den senaste tiden har flera insändare handlat om mitt uppdrag i Hälso- och sjukvårdsnämnden och arbetet med ekonomi i balans. Osanningar har spridits kring utredningen av primärvården som vi beställde. När KD tog över styret i Region Gävleborg tillsammans med SD, M och SVG inledde vi ett omfattande arbete för att ta oss an de ekonomiska underskotten i vården. Fokus har lagts på att planera för en hållbar och långsiktig plan för hälso- och sjukvården med hänsyn till både våra invånare och meda...

 • Kristdemokraterna – vi är på väg

  Kristdemokraterna prioriterar det som behövs för att bygga ett levande samhälle som både håller ihop och är hållbart. Gävleborg, Sverige, EU och världen behöver fungera på ett sätt som gör människor trygga. Vi kristdemokrater arbetar för en mer medmänsklig och solidarisk värld där orättvisor ska ställas till rätta. Detta gör vi både inom landet och utanför.

  I Region Gävleborg tillhör vi kristdemokrater den politiska ledningen sen efter valet 2022. Under nästan ett och ett halvt år har ...

 • KRISTDEMOKRATERNA – för ett starkare, tryggare och friare Europa

  Kristdemokraterna har som ambition att göra Europa starkare, tryggare och friare. Våra ledord är ”Gränser och Frihet”, dessa ord symboliserar det EU som vi kommer att arbeta för.

  Europa och EU befinner sig i en utmanande tid. Det råder krig i Europa, samtidigt som medlemsstaterna ska genomföra den gröna omställningen. I tider som dessa är det viktigt att EU fokuserar på de stora frågorna. Vi kristdemokrater tycker att EU under en lång tid har tagit sig an områden som många gånger är bä...

 • KRISTDEMOKRATERNA – Gränser och frihet

  Kristdemokraterna tycker att beslut ska fattas på rätt nivå, alla beslut passar inte att tas i EU. Det som kan bestämmas vid Sveriges köksbord ska inte till Bryssels skrivbord. Likaså bör inte kommunerna lägga sig i det familjen kan bestämma på egen hand, och det kommunerna klarar på egen hand ska inte bli en fråga för riksdag och regering.

  EU har under lång tid försökt ta sig an områden som många gånger är bättre för medlemsländerna att bestämma över själva. Ska vi långsiktigt upprätt...

 • Kristdemokraterna – Vi sätter människovärdet i centrum

  Kristdemokraterna är en del av den internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse. En vanlig missuppfattning är att man måste vara troende för att vara kristdemokrat. Att vara kristdemokrat betyder att stå för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund, där vi sätter människovärdet och familjen högt.

  Den gyllene regeln är central inom kristdemokratin, medmänsklighet och kärlek till andra är grundläggande. Alla människor ska mötas med respekt och vär...

 • Kristdemokraterna behövs mer än någonsin i EU

  Dagens EU grundades 1951 av kristdemokrater. Målet var att bevara freden och stärka demokratin i Europa. EU blev svaret på dåtidens stora kriser. Idag står vi inför nya utmaningar. Krig i vårt närområde, extremister som skrämmer och en klimatkris som kräver lösningar.

  KD, som är Sveriges enda värde­grundade parti, behövs i en orolig värld. Med den kristdemokratiska värdegrunden ser vi som vårt uppdrag att försvara människovärdet och kämpa för de svaga och förtryckta. Vi har ett ansvar ...

 • Kristdemokraterna satsar på nationell stödlinje för psykisk hälsa

  Ett glädjande besked – nu inrättar regeringen där Kristdemokraterna ingår en ny nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention. Syftet med stödlinjen är att ge ett anonymt samtalsstöd utan kostnad till personer med psykisk ohälsa och suicidrisk. Samtalsstödet ska ges av professionell personal och även anhöriga och närstående kan ta kontakt.  Stödlinjen ska vara öppen dygnet runt – året om.

  Målsättningen är att den nationella stödlinjen ska fungera som ett komplement till re...