• Valplattform 2022 KD Region Gävleborg

  Valplattform KD Region Gävleborg 2022

   

  Hälso- och sjukvård

  ”Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är, utöver grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och sjukvården.”

  Svensk hälso- och sjukvård rankas högt i internationella jämförelser när det gäller kvalitet men har brister i tillgänglighet och j...

 • Valplattform 2022

  Under uppbyggnad

 • Implementera barnkonventionen i Region Gävleborg

  Sverige har ratificerat Barnkonventionen vilket innebär att vi har bundit oss att ta hänsyn till och tänka in barns perspektiv vid olika beslut eller planering av verksamhet. Hittills har barnkonventionen dock inte varit lag i Sverige men enligt Regeringens planer kommer den att bli lag år 2020. I och med att Barnkonventionen blir lag måste tjänstemän och beslutsfattare förhålla sig till den på ett betydligt mer konkret sätt än i dag.

  Barnkonventionen ger barn och unga rätt att komma t...

 • Äldrevårdsmottagningar inom primärvården

  Äldre människor har ofta en multiproblematik som det visat sig vara svår att hantera inom ordinarie sjukvårdsorganisation. Konsekvensen kan bli överförskrivning av läkemedel samt ”onödiga” besök på akutmottagningar.

  Vissa vårdcentraler i landet har särskilda äldrevårdsmottagningar som är specialiserade på äldre och äldres behov av vård. En äldrevårdsmottagning, eller äldrevårdscentral, är särskilt anpassad för vårdsökande som är äldre än 75 år.

  På äldrevårdsmottagningen finns bl...

 • Mammografi till kvinnor 75 år och äldre

  Mammografi i Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 50 och 69 år, även om Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor mellan 40 och 74 år genomgår undersökningen. Kvinnor som är 75 år eller äldre faller utanför den allmänna mammografiverksamheten i de flesta länder, och följaktligen saknas studier som utvärderat nyttan av mammografi i denna åldersgrupp.

  Mammografi hos kvinnor över 75 år innebar enligt en amerikansk studie upptäckt av tumörsjukdom i tidigare stadier, mindre behandling och bä...