• Arvet efter Kaiser Permanente

  Arvet efter Kaiser Permanente

  Region Gävleborg arrangerade under förra mandatperioden ett stort antal studieresor till Kaiser Permanente utanför San Francisco i USA. Deras sätt att bemöta patienten lovordades av många som var med på resorna.

  En skillnad var hur de bemötte patienterna redan när de kom till sjukhuset. Där avgjordes om det var ett besök som kunde hanteras av primärvården, somatisk eller kirurgisk vårdpersonal. Samtidigt fick patienten en fråga om hur man mådde allmänt för att få en hint om den psykiska hälsan. De såg hela människan. Om det behövdes ett ingrepp fick patienten en tid för åtgärden redan när den lämnade sjukhuset. Vanligtvis med någon veckas väntetid.
  Under förra mandatperioden gjordes ett arbete i olika arbetsgrupper bland personal och politiker om hur vi skulle kunna arbeta på ett liknande sätt i Gävleborg. Hur hittar vi fram till Kaiser Permanentes sätt att arbeta i ett Region Gävleborgs-koncept? Det var konkreta förslag som skulle presenteras när allt var klart.

  Med anledning av detta vill jag ha svar på följande frågor:

  • Vilka slutsatser har ni inom majoriteten dragit efter det gedigna arbete som vi antar har genomförts?
  • Var inom verksamheten kan vi se ett konkret resultat av Region Gävleborgs nya sätt att arbeta i Kaiser Permanentes anda?

  Jennie Forsblom

  Kristdemokraterna Region Gävleborg

  2022-05-03