• Bättre tandvård för alla

  En god munhälsa är viktig och behövs för en bra allmänhälsa. Det påverkar inte bara munnen, forskningen har de senaste åren konstaterat flera samband som visar att personer med dålig munhälsa är i riskzonen att även drabbas av andra sjukdomar. Exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, vilket drabbar många äldre. Trots att tandhälsan i Sverige under lång tid har förbättrats avsevärt på grund av olika insatser ser vi i framtiden stora utmaningar. Den kraftiga minskningen av besök i tandvården, särskilt bland äldre, är en av pandemins effekter. Ett annat exempel på de skillnader i tandhälsa som nu breder ut sig, är människor som helt enkelt inte har råd att ta hand om sina tänder!

  God munhälsa är en jämlikhetsfråga och jämlik vård är viktig för Kristdemokraterna. Därför vill Kristdemokraterna att tandvården ska vara en del av hälso- och sjukvården och ingå i det nuvarande högkostnadsskyddet.

  Ett annat problem är personalbristen och den sjunkande andelen besök som behandlare hinner ta emot. Tillgången till medarbetare i Folktandvården Gävleborg sjunker och vi ligger lägst i landet vad gäller antalet tandläkare/100 000 invånare. Kristdemokraterna ser den stora utmaningen med kompetensförsörjning på kort och lång sikt och därför vill vi ge personalfrågorna större uppmärksamhet och prioritering.

  Kristdemokraterna har förslag till en bättre tandvård för alla:

  • Tandvård ska räknas in som en del av hälso- och sjukvård och ingå i det nuvarande högkostnadsskyddet.
  • Stärkt högkostnadsskydd: 50 procents ersättning för tandvårdskostnader från 1200 kronor per år.
  • Förebyggande och uppsökande tandvård för barn och utsatta grupper ska prioriteras.
  • Regionen ska verka för en större mångfald av vårdgivare inom specialisttandvården.
  • Ett förstärkt fokus ska finnas för de som har särskilda tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom.
  • Bättre kunskap och rutiner kring munhälsa inom primärvård, kommunal vård och äldreomsorg.

  God munhälsa, att kunna skratta, le och äta ordentligt – att ha hela tänder, ska inte avgöras av hur tjock din plånbok är. Det sägs att ett leende förlänger livet. Det önskar vi för alla Gävleborgs invånare.

   

  Jennie Forsblom (KD), Regionråd i opposition 

  Peter Åkerström (KD), Gruppledare