• Brösthälsodagen 15 oktober

  Brösthälsa är också psykisk hälsa- även efter 74 år!

  Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer. Ungefär var femte kvinna som får bröstcancer är över 74 år men trots detta rekommenderas endast mammografi för kvinnor i åldersspannet 40-74 år.

  Fler och fler regioner ser nyttan av att höja åldersgränsen för mammografi. Redan 2016 lämnade Kristdemokraterna i Region Gävleborg in ett förslag att utreda en höjning av åldersgränsen för mammografi, att ge även kvinnor över 74 chansen att upptäcka bröstcancer. Ett förslag som då avslogs. Det tog några år innan frågan kom upp igen och då fattades ett positivt beslut i regionfullmäktige – kvinnor över 74 ska erbjudas mammografi. Trots att det gått mer än ett år sen beslutet togs har det inte verkställts ännu. När man söker efter information om mammografi i Gävleborg så står åldersspannet 40-74 kvar. Vi kristdemokrater kommer att arbeta för att detta beslut blir verklighet!

  Kristdemokraterna vill bygga ett samhälle där människor får möjlighet att åldras med värdighet och därför vill vi stoppa den åldersfixering och åldersdiskriminering som existerar i samhället, även i vården. Målet är att äldre ska få möjlighet till ett aktivt liv så länge som möjligt, och bemötas med respekt. Att ha tillgång till god, jämlik vård och omsorg är viktigt för ett så friskt åldrande som möjligt. Med tanke på den demografiska utvecklingen – att allt fler lever längre, anser Kristdemokraterna att fler riktlinjer och åldersgränser som finns inom vården behöver ses över och ändras uppåt, med stöd av fortsatt forskning och studier. Detta anser även bland annat Cancerfonden och äldreorganisationer som SPF.

  Tidig upptäckt av cancer och andra sjukdomar räddar liv!

  Kristdemokraternas Regionfullmäktigegrupp,

   Jennie Forsblom

  Peter Åkerström

  Rosmari Holmgren

  Lars Österberg

  Bertil Eriksson