• Civilsamhället – en grundbult i det svenska samhället

  Vi har precis gått igenom en allvarlig pandemi som fortfarande orsakar lidande för många. Samtidigt har ett krig startats, i vår närhet. Ett krig som en hel värld följer och på bästa möjliga sätt ger den hjälp som de drabbade behöver. Kriget i Ukraina känns nära och med dagens medierapportering blir vi ständigt matade med information som på olika sätt berör oss.

  Kristdemokraterna brinner för och vill uppmärksamma vad civilsamhället kan göra, för vår nästa – flyktingen, främlingen men även för våra närstående. För oss är civilsamhället en av samhällets viktigaste och starkaste krafter som motverkar ensamhet och främjar gemenskap. Det civila samhället är en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan generationer. Familjen, ideella organisationer, byalag, föreningar, församlingar, politiska partier och alla andra är en del av den ”tretvinnade tråd som inte brister så lätt”.

  Kristdemokraterna tror på att ge ideella krafter uppmuntran och stöd. Vi vill utöka grundstödet därför att vi ser det som en social investering inför framtiden. Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse för bland annat demokratisk fostran och normöverföring. Likaväl främjar det också det personliga ansvarstagandet. Genom att överföra medel från det offentliga till ideella aktörer växlar vi upp värdet många gånger. I denna kris behöver vi använda oss av civilsamhället desto mer för att engagera och nå så många som möjligt.

  Du är viktig! Ingen kan hjälpa alla – men alla kan hjälpa någon.

  Jennie Forsblom (KD) Regionråd i opposition 

  Peter Åkerström (KD) Gruppledare 

  Lili André (KD) Ledamot regionfullmäktige 

  Lars Österberg (KD) Ledamot regionfullmäktige