• FaR:s dag

  Med anledning av Fars dag som infaller nu i november vill vi slå ett slag för en annan FaR, det vill säga fysisk aktivitet på recept. Fysisk aktivitet kan bidra till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt.

  Vi kristdemokrater gör nu nödvändiga insatser för ökad fysisk aktivitet, för att bryta den ofrivilliga ensamheten och öka den psykiska hälsan. Avsikten är att göra en långsiktig satsning för att öka förskrivningen av FaR över hela landet, genom bidrag, utbildning och ett nationellt system. Under första året investeras 50 miljoner, året efter 75 och därefter 100 miljoner varje år.

  Rörelse av olika slag, är effektiv för att både förebygga, lindra och behandla en del av våra vanligaste sjukdomar. När vi rör oss mer minskar vi riskerna med att få diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och depression. Ungefär vart tionde förtida dödsfall som sker skulle kunna undvikas om vi vore mer fysiskt aktiva. En annan positiv effekt av ökad fysisk aktivitet är att användningen av vissa läkemedel kan minska, vilket också innebär färre biverkningar för patienten.

  För en del är det naturligt att röra sig, medan andra – av olika anledningar, kan behöva stöd att komma igång. Därför finns möjligheten för läkare att ordinera ut fysisk aktivitet på recept, FaR. Däremot utnyttjas inte denna möjlighet i så stor utsträckning, och det finns dessutom stora skillnader över landet, vilket inte är jämlikt. Senast nu under veckan kom rapporter om att förskrivningen av FaR minskar, trots att pandemiåren borde ha inneburit ett större behov av fysisk aktivitet. Vi behöver mer fysisk aktivitet i Sverige, inte mindre.

  Förutom att möjliggöra en ökad förskrivning av FaR tar vi kristdemokrater viktiga steg i att motverka och bryta den ofrivilliga ensamheten, som utgör ytterligare en viktig pusselbit i den allt mer utbredda psykiska ohälsan som drabbar så många. Vi kristdemokrater arbetar därför med flera parallella spår och är stolta över att kunna presentera de satsningar som görs framåt för att stärka människors hälsa.

  Lili Andre (KD), Riksdagsledamot Gävleborg,

  Jennie Forsblom (KD), Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden,

  Peter Åkerström (KD), Vice ordförande hållbarhetsnämnden