• Förbättra tillgänglighet av information för döva.

  Sveriges riksdag godkände 1981 teckenspråket som dövas modersmål och 2009 fick Sverige en språklag som säger att svenskt teckenspråk jämställs med de nationella minoritetsspråken.

  Döva och teckenspråkiga har svårigheter att kunna förstår det svenska språket p.g.a. att de inte hör talade svenska ord. Naturligtvis uppstår frustration över att inte förstå information fullt ut på svenska.

  Detta innebär att samhället har ansvar för döva och hörselskadade ska kunna få information om 1177 vårdguiden på teckenspråk.

  Det är en självklarhet att även döva och teckenspråkiga medborgare ska erbjudas information på hemsidor och ha möjlighet att boka tid hos tandläkare på sitt eget språk.

   

  Vi yrkar därför:

  Att Region Gävleborg tillgängliggör sin information på hemsidorna även på teckenspråk.

  Att Region Gävleborg jobbar för att 1177 tillgängliggör sin information på hemsidan även på teckenspråk.

   

  Kristdemokraterna i Gävleborg

   

  Lili André                            Bertil Eriksson