• Första steget mot århundradets vårdreform – för en jämlik vård i hela landet

  Idag är en glädjens dag för Sverige, något som vi Kristdemokrater länge har arbetat för. Nu går startskottet för vad som kan bli århundradets vårdreform. Regeringen tar nu det första steget mot ett möjligt statligt huvudmannaskap för vården. En parlamentarisk tillsatt kommitté kommer nu att arbeta för möjliggörande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap av hälso- och sjukvården. Äntligen ska byråkratin minskas och sjukvården bli mer jämlik i hela landet.

  Sjukvården har länge brottats med bristande tillgänglighet, personalbrist och för få vårdplatser, trots att vi i Sverige har fler läkare per capita och lägger mer pengar på sjukvården än EU-genomsnittet. Genom ett statligt ansvar över vården kommer resurserna användas bättre och samtidigt jämna ut de skillnader som finns mellan landets 21 olika regioner som i dag bär ansvaret för hälso- och sjukvården.

  Redan 2013 väckte socialminister och Kristdemokraternas dåvarande partiledare Göran Hägglund frågan om att flytta ansvaret för sjukvården från regionerna till staten. Det var dags att reformera det svenska sjukvårdssystemet från år 1862, för att minska byråkratin, korta vårdköerna och skapa en mer jämlik sjukvård i hela landet. Sverige har fått vänta ytterligare åtta år av socialdemokratiskt styre där vårdköerna växt sig allt större – men äntligen är väntan över då regeringen och Kristdemokraterna nu levererar.

  Den parlamentariska kommittén får i uppdrag att analysera för- och nackdelarna med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap och lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem. Detta ska resultera i en tidsplan och genomförandeplan för en stegvis förflyttning av huvudmannaskapet, som ska redovisas senast 2 juni 2025.

  Att göra sjukvården mer jämlik över hela landet är en mycket angelägen fråga för våra patienters ökade förutsättningar för bästa kompetenta vård och minskade köer. Därför är det med glädje och stolthet vi Kristdemokrater nu kan presentera att vi äntligen är på väg i rätt riktning.

  Kristdemokraterna Gävleborg,

  Lili Andre (KD), riksdagsledamot

  Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

  Peter Åkerström (KD), gruppledare regiongruppen