• Fråga – Hyrpersonal

  Under valrörelsens sista veckor i augusti 2018 presenterade majoriteten ett ambitiöst program för att komma bort från problemet med de ständigt ökande kostnaderna för hyrpersonal.

  Ett program i tre steg med måldatum 2019-2020 presenterades där hyrberoendet av sjuksköterskor och läkare skulle minska kraftigt. I februari 2020 skulle hyrberoendet av läkare vara helt borta.

   

  Med anledning av detta vill jag ha svar på följande fråga:

  • Har mål, delmål uppnåtts och hur har arbetet följts upp och justerats under denna tid?

   

  Jennie Forsblom
  Kristdemokraterna Region Gävleborg
  2022-05-19