• Höj läkarnas geriatrikkunskaper

  Att bli äldre och åldras är en naturlig process i livet. Kristdemokratiska Seniorförbundet -KD Senior- vill verka för att vi alla ska få åldras med en så god livskvalitet som möjligt.

  Med en allt ökande åldrande befolkning ökar också kraven på geriatrisk vård och omsorg i samhället. Samtidigt som befolkningen är friskare högre upp i åldrarna ökar också vårdbehovet för äldre patienter. Kristdemokraterna ser därför behovet av en kompetens- och kvalitetshöjning bland all personal som arbetar med äldre. Förutom en mer omfattande grundutbildning i läkarutbildningen behöver vi fler läkare som är specialiserade inom geriatrik. Detta skulle leda till att sjukdomsförlopp kan upptäckas och åtgärdas i ett tidigare stadium, vilket i sin tur även höjer den äldres livskvalitet. Ett flertal studier visar också att det skulle leda till en mer kostnadseffektiv vård.

  För att garantera en god och säker vård för våra äldre inom äldreomsorgen vill Kristdemokraterna att alla äldre ska ha rätt till en fast läkarkontakt inom primärvården (vilket ska ske enligt patientlagen). Vi vill också att kommuner ska ha rätt att anställa en medicinskt ansvarig läkare med geriatrisk kompetens, ansvarig person för rehabilitering, och givetvis också en medicinskt ansvarig sjuksköterska. I äldreomsorgen ska den boende även ha tillgång till en sjuksköterska med adekvat utbildning inom geriatrik dygnet runt, fysiskt, digitalt eller via telefon.

  Kristdemokraterna vill att alla ska få åldras med en så god livskvalitet som möjligt! Livskvalitet har ingen ålder!

  Ingemar Kalén, Ordförande KD Seniordistriktet Gävleborg

  Jennie Forsblom, Regionråd i opposition KD 

  Peter Åkerström, Gruppledare KD