• Hur arbetar vuxenpsykiatrin med de ökade väntetiderna?

  I GD 7/3-22 kunde vi läsa om pandemins effekter på ännu ett verksamhetsområde inom vården, vuxenpsykiatrin. Väntetiderna till vuxenpsykiatrins öppenvård har under pandemin ökat då man blivit tvungen att prioritera den mest akuta vården. Det finns med andra ord en vårdskuld även inom vuxenpsykiatrin att ta itu med. Tidigare har vi också kunnat läsa om att vuxenpsykiatrin är det verksamhetsområde som fått flest anmälningar i patientnämnden under föregående år. Särskilt unga kvinnor har anmält klagomål i nämnden.

  En del av de undersökningar som gjorts under pandemin inom området psykisk hälsa påvisar ökad stress, oro och sömnsvårigheter bland våra medborgare. Samtidigt som vi precis håller på att komma ur en kris går vi in i en ny där orosmolnen växer av de dagliga rapporterna om händelseutvecklingen i Ukraina, med dess förödande konsekvenser.

  Kristdemokraterna ser vikten av att lägga ett fokus på den psykiska hälsan och har därför vid ett flertal tillfällen lyft frågan. För att få en bättre bild av den psykiska hälsan bland befolkningen i Gävleborg föreslog vi ett webbinarium i ämnet psykisk hälsa i Regionstyrelsen (januari 2021). Denna förfrågan har sedan dess fastnat i maskineriet hos Nätverk Välfärd för hantering. Initiativet verkar inte vara prioriterat.

  Med anledning av detta vill jag ha svar på följande frågor:

  • Hur stor är vårdskulden inom vuxenpsykiatrin?
  • Hur ska man minska väntetiderna inom vuxenpsykiatrin?
  • Vilka grupper har fått vänta längst?
  • Hur möter vi upp med jourplatser för de som mår psykiskt dåligt och behöver omgående stöd?
  • Finns ett större personalbehov?

   

  Peter Åkerström

  Kristdemokraterna Gävleborg

  2022-03-08