• Hyrpersonal och nätläkare i Region Gävleborg

    I ett inslag i de lokala nyheterna den 2/2 angående de skenande kostnaderna för hyrpersonal skyller Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva på pandemin. Även nätläkarna får sig en känga när Lahenkorva säger att Region Gävleborg erbjuder bättre sjukvård än dessa.

    Hyrpersonalkostnaderna är i princip desamma mellan 2017 och 2019, knappt 294 mnkr. Räknar vi med Bollnäs sjukhus har kostnaden ökat. Region Gävleborg måste bli en mer attraktiv arbetsgivare, cheferna måste få mer flexibla verktyg! Vi och våra samarbetspartier M, SVG och L har lagt konkreta förslag för att minska andelen hyrpersonal genom satsningar på arbetsmiljön, att öka grundbemanningen och se över sjuksköterskornas lönestruktur. Vi ska använda oss av inhyrd personal eller tjänster där det är ändamålsenligt, det behovet kommer alltid finnas. Majoriteten kan inte fortsätta skylla på pandemin, problemet fanns redan innan.

    Nätläkarna fyller ett behov hos befolkningen som inte Region Gävleborg klarar av, annars skulle de inte ha några patienter. Det bevisar att vi inte klarar av vårt uppdrag fullt ut.

    Jag säger inte att det är en lätt uppgift, men det finns mer att göra!

    Jennie Forsblom (KD) Regionråd i opposition