• Inför mobila psykiatriska team eller psykiatriambulans i Gävleborg

  De senaste åren har antalet akutlarm om psykisk ohälsa, suicid och suicidförsök ökat lavinartat i hela landet. Läget i Gävleborg är extra allvarligt då vi ligger högt i statistiken både vad gäller suicid och suicidtankar.

  Med anledning av den ökande psykiska ohälsan lämnade Kristdemokraterna in ett förslag för två år sedan att införa psykiatriambulans eller mobila psykiatriska team i Region Gävleborg. Att utveckla arbetssättet med mobila lösningar för psykiatrin är av största vikt och framhålls av flera instanser, bl.a. från polisen, som idag får åka på många av dessa akutlarm.

  Denna typ av verksamhet fungerar redan på många ställen och fler regioner är på väg att starta upp. Tyvärr säger majoriteten i Gävleborg NEJ till detta förslag. Ett skäl som anges är att verksamheten är rädd att ambulansen inte finns på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Detta anser vi Kristdemokrater rimligtvis även borde gälla polisens utryckningsfordon. Polisen rapporterar att de ägnar mycket tid till att ta hand om människor i akut psykisk nöd. Ungefär 50 larm/månad tog polisen hand om under jan-april 2022. Vi håller med polisen att deras tid och resurser behöver användas till andra arbetsuppgifter, såsom brottsförebyggande verksamhet och ingripande vid brott.

  Siffrorna för Stockholms prisbelönta psykiatriambulans år 2021 visar att endast 3 % av deras utryckningar slutar med att polisen måste genomföra transporten. Däremot kan var tredje person stanna kvar i hemmet efter den akuta insatsen vilket avlastar såväl polis som övrig vårdresurs.

  Kristdemokraterna tar den psykiska ohälsan på allvar. Vi måste satsa på tillgänglig psykiatrisk akutvård för personer som behöver det! Det är oroväckande att inte den politiska ledningen i Region Gävleborg lyssnar på den operativa personalen och vad de själva efterfrågar.

  Vi är REDO att ta ansvar. Det är val i höst. Rösta för maktskifte för stärkt psykiatrivård i Region Gävleborg!

  Jennie Forsblom (KD) Regionråd i opposition 
  Peter Åkerström (KD) Gruppledare 
  Lili André (KD) Ledamot regionfullmäktige 
  Lars Österberg (KD) Ledamot regionfullmäktige

  2022-05-16