• Internationella Kvinnodagen 8 mars – Bättre vård och hälsa för kvinnor

  Den 8 mars är dagen då vi uppmärksammar alla kvinnor. Kristdemokraterna arbetar för kvinnors liv och hälsa på flera plan, bland annat genom vårt kvinnoförbund KD-K, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

  Vården för kvinnor har länge varit eftersatt och kvinnors sjukdomar är alldeles för outforskade. Det vill vi kristdemokrater ändra på! I regeringsställning har Kristdemokraterna därför gjort ett antal satsningar för att förbättra mödrahälsovården och förlossningsvården för kvinnor. Var du bor i landet ska inte få avgöra vilken vård du får!

  Regeringen, där Kristdemokraterna ingår, har tillsatt 1,6 miljarder kronor till riktade insatser för kvinnor. Dessa pengar ska användas till att:

  • stärka upp en mer samordnad och kunskapsbaserad graviditetsvårdkedja
  • satsa på en jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård
  • förstärka hälso- och sjukvård som rör flickors och kvinnors hälsa och sjukdomar, ge rätt vård till personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning
  • förbättra tillgängligheten till mödrahälsovård och förlossningsvård på landsbygden

  Kristdemokraterna satsar på kvinnors vård och hälsa!

   

  Lili André (KD), Riksdagsledamot,

  Jennie Forsblom (KD), Regionråd,

  AnneLi Törnblom (KD), Ordförande KD-K Gävleborg