• Kristdemokraterna – ett äldreparti

  Kristdemokraterna är ett äldreparti. Genom bland annat Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) arbetar vi för ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik.

  Äldre har drabbats allvarligt under coronapandemin. Därför är vi kristdemokrater, efter ett år i regeringsställning, extra stolta över att kunna presentera följande axplock av de förbättringar som hittills gjorts för våra äldre.

  • Sänkt skatt för pensionärer

  Nästa år sänks skatten för pensionärer med totalt två miljarder kronor. För en person med 25 000 kronor i pension medför denna sänkning 3 400 kronor extra i plånboken varje år.

  •  Kompensation för ”57:orna”

  Vi kompenserar den tidigare (S)-regeringens miss, som gjorde att de närmare hundra tusen svenskar födda 1957 fick betala för mycket i skatt. Åtgärder har också vidtagits så att inte heller de födda 1959 kommer att straffbeskattas.

  • Utredning om språkkrav i äldreomsorgen

  För att säkerställa ett tryggt bemötande inom äldreomsorgen.

  • Förlängt äldreomsorgslyft

  Äldreomsorgslyftet förlängs i tre år. Det är en lyckad satsning som innebär att omsorgspersonal kan utbilda sig under betald arbetstid. Viktigt för att stärka kompentensen hos personalen.

  • Äldres tandhälsa prioriteras

  Subventioner för tandvård ska bli mer behovsanpassad. Därför tar vi första steget mot en tandvårdsreform där högkostnadsskyddet ska stärkas för att likna den som finns inom den övriga vården, och där särskilt äldre tandhälsa prioriteras.

  Lili Andre (KD), Riksdagsledamot Gävleborgs län,

  Jennie Forsblom (KD), Regionråd,

  Ingemar Kalén (KD), Ordförande KD Senior Gävleborg