• Kristdemokraterna – ett sjukvårdsparti

  Kristdemokraterna är ett sjukvårdsparti. En av våra allra viktigaste frågor är jämlik vård över hela landet. Efter ett år in i regeringsställning är vi därför stolta över att kunna presentera en rad olika satsningar och första steg som kommer att förbättra hälso- och sjukvården i Sverige.

  • Första steget mot århundradets vårdreform

  Redan för tio år sedan väckte Kristdemokraterna frågan om statlig styrning av vården. Nu har det första steget tagits, genom att förutsättningarna för denna förändring utreds.

  •  Vårdköerna ska kortas

  För att korta köerna, har uppdrag getts för att genomföra insatser – en Nationell vårdförmedling – som kan möjliggöra för patienter som väntar på vård, att få vården utförd på annat håll i landet där plats finns.

  • Uppdaterad cancerstrategi

  Den förra är 14 år gammal, och behövs uppdateras. Startades i mars i år.

  • Nationell plan för förlossningsvården

  Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en nationell plan för att stärka förlossningsvården över hela landet.

  •  Utredning om haverikommission vid suicid

  Den psykiska ohälsan är ett utbrett samhällsproblem. Utredningen startade i januari i år.

  • Hela Sverige ska fungera extra medel till primärvården

  Alla patienter ska ha tillgång till fast läkarkontakt och en omfattande utbyggnad av primärvården påbörjas, med målet att fler allmänspecialister och distriktssköterskor ska finnas.

   

  Lili Andre (KD), Riksdagsledamot Gävleborgs län,

  Jennie Forsblom (KD), Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden,

  Peter Åkerström (KD), Gruppledare regiongruppen