• Kristdemokraterna firar 60 år!

  Den 20 mars var det 60 år sedan vårt parti bildades. Partiet fick då namnet Kristen Demokratisk Samling (KDS) och bildades av främst två skäl, som en reaktion mot den dåvarande politiska utvecklingen i Sverige och med övertygelsen om att kristen människosyn och etik är avgörande för det goda samhällsbygget.

  När Kristdemokraterna bildades år 1964 svepte en radikal förändringsvind över Sverige. Det skulle vara slutpratat om normer och fostran. Röster höjdes i stället för en etiskt neutral skola och stat. Ett återkommande krav var att samhället skulle befrias från sådant som förknippades med kristen etik. Bildandet av ett nytt politiskt parti blev därför ett motdrag. Alltsedan 1964 har Kristdemokraterna därför hävdat att det finns vissa värderingar som är värda att kämpa för över tid, och att det finns en allmängiltig uppfattning om vad som är rätt och vad som är fel.

  Vår förste partiledare Birger Ekstedt påpekade: “Ju svagare den etiska värdegemenskapen är utvecklad i samhället, desto större risk för gruppmotsättningar och kaotisk samhällsutveckling och desto mer beroende blir samhället av yttre tvångsåtgärder.” Alf Svensson som var vår partiledare i 31 år tydliggjorde också att vi behöver ett gemensamt etiskt modersmål – den judisk-kristna etiken. Vi kristdemokrater hävdar att det finns värderingar som inte är valbara. Egentligen borde detta vara en självklarhet. Flera av dagens stora samhällsproblem visar på just detta. Sverige behöver en värderingskompass som skiljer rätt från fel lika tydligt som öst och väst, syd och nord.

  Efter ett namnbyte till Kristdemokratiska Samhällspartiet – KdS under 80-talet bytte vi sedan till nuvarande partinamn Kristdemokraterna 1996. Vårt partinamn berättar vad vi står för – en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Sedan 2015 är Ebba Busch vår partiledare.

  Vi kristdemokrater är stolta över att vara ett värderingsdrivet parti som sätter människovärdet främst. Vi prioriterar det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Till våra viktigaste, prioriterade frågor hör vården, äldrefrågorna, familjer och tryggheten.

  Välkommen som medlem i Sveriges värderingsdrivna parti!

   

  Lili André, Riksdagsledamot (KD)

  Jennie Forsblom, Regionråd Gävleborg (KD)