• KRISTDEMOKRATERNA – för ett starkare, tryggare och friare Europa

  Kristdemokraterna har som ambition att göra Europa starkare, tryggare och friare. Våra ledord är ”Gränser och Frihet”, dessa ord symboliserar det EU som vi kommer att arbeta för.

  Europa och EU befinner sig i en utmanande tid. Det råder krig i Europa, samtidigt som medlemsstaterna ska genomföra den gröna omställningen. I tider som dessa är det viktigt att EU fokuserar på de stora frågorna. Vi kristdemokrater tycker att EU under en lång tid har tagit sig an områden som många gånger är bättre för medlemsländerna att bestämma över själva. Detta vill vi ändra på! Kristdemokraterna vill sätta gränser för vad EU ska göra, så att EU lyckas med sina kärnuppgifter.

  Hela vårt land påverkas av de beslut som fattas i Bryssel, så även Gävleborg. Beslut som ofta får direkt påverkan i vår vardag – på gott och ont. Vissa utmaningar löser vi bäst tillsammans men medlemsländernas olikheter behöver få plats och respekt i EU-samarbetet. Vi tror att beslut ska fattas där de hör hemma – vissa i EU och andra inom landet, i regionen, kommunen eller familjen.

  Kristdemokraterna kommer att arbeta för bland annat följande i EU:

  • Ett tryggt Europa i en orolig värld
  • innebär t.ex. att prioritera säkerhet/försvar och migrationsfrågor
  • Fossilfri omställning med tillväxt och social sammanhållning
  • med realistiska klimatmål
  • Livskraftigt jord- och skogsbruk
  • landsbygden ska leva (Gävleborg består till stor del av landsbygd), ta bort reglering av varg, skarv
  • Ett verkligt socialt EU som respekterar olikheter
  • ändra arbetstidsregler som dygnsvila, reglera skärmtid/sociala medier för att motverka psykisk ohälsa och värna EPA-traktorn
  • Ett blomstrande EU med frihandel och tillväxt
  • minska regelbördan, 1 regel in – 2 regler ut

  Håller du med? Rösta på KD i EU-valet 9 juni!

  Gränser och frihet ger hopp för Europa! En röst på Kristdemokraterna är en röst för ett starkare, tryggare och friare Europa.

  Annika Sjögren (KD), nr 20 på EU-listan,

  Marcus Löf Hällström (KD), nr 41 på EU-listan