• Kristdemokraterna förstärker cancervården

  Den 4 februari är det internationella cancerdagen. Det är ett bra tillfälle att lyfta det regeringen nu gör kring cancervården i Sverige.

  Hälso- och sjukvård är en av våra mest prioriterade frågor och vi driver frågan om jämlik vård över hela landet på flera sätt. Vi kristdemokrater anser att cancervården är särskilt angeläget att förstärka. Cancervården ser olika ut i olika delar av landet – det är inte acceptabelt och det vill vi ändra på! Därför är vi stolta över den satsning vi i regeringsställning nu gör på cancerområdet.

  Just nu dubblerar vi satsningen på cancer och barncancer till och med 2026. Utöver detta föreslår vi även 500 miljoner extra varje år. Detta gör vi för att kunna höja ambitionerna inom cancer- och barncancervården i stort och för att kunna göra följande:

  • Få en mer jämlik vård över hela landet
  • Korta vårdköerna
  • Uppdatera Sveriges cancerstrategi
  • Stärka rehabiliteringvården

  Kristdemokraterna – vi förstärker cancervården!

   

  Lili Andre (KD), Riksdagsledamot Gävleborg,

  Jennie Forsblom (KD), Regionråd,

  Peter Åkerström (KD), Ledamot Regionfullmäktige