• Kristdemokraterna förstärker cancervården

  Cancer är en sjukdom som berör alla. Majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats, kommer drabbas eller har någon när och kär som drabbats. Idag är cancer den andra vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och kärlsjukdom. Inom en snar framtid väntas den bli den absolut vanligaste. Regeringen, där Kristdemokraterna ingår, föreslår därför en satsning på ytterligare 500 miljoner kronor per år 2024 – 2026 för att höja ambitionerna inom cancervården och för att uppdatera Sveriges cancerstrategi. Satsningen innebär en näst intill dubblering av medel till att motverka cancer och barncancer under dessa år.

  Sedan tidigare avsätts 500 miljoner kronor per år för åtgärder för en bättre cancervård och 25 miljoner kronor fram till och med 2027 för att utrota livmoderhalscancer, totalt avsätts med denna extra satsning 1 025 miljoner kronor för att stärka cancervården. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

  Med anledning av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj under oktober – det rosa bandet är i dag en internationell symbol för kampen mot bröstcancer, glädjs vi extra mycket åt de satsningar som nu görs för cancervården:

  Följande åtgärder är viktiga för att förstärka cancervården:

  • UPPDATERA SVERIGES CANCERSTRATEGI
  • KORTA VÅRDKÖERNA
  • EN MER JÄMLIK VÅRD UTAN REGIONALA SKILLNADER
  • REHABILITERINGVÅRDEN SKA STÄRKAS

  Cancervården är av hög prioritet för regeringen och ett viktigt steg i denna ambitionshöjning är att uppdatera den nationella cancerstrategin. Parallellt med detta kommer regeringen fortsätta göra riktade satsningar inom särskilda fokusområden. Aktiva överlämningar mellan barncancervården och vuxencancervården ska vara en självklarhet, väntetiderna inom cancervården ska kortas och samverkan kring och uppföljningen av rehabiliteringvården ska stärkas. Riktade satsningar ska även vidtas för att bemöta bestående regionala skillnader vad gäller jämlik tillgång till vård.

  Lili Andre (KD), Riksdagsledamot Gävleborgs län

  Jennie Forsblom (KD), Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

  Peter Åkerström (KD), Gruppledare