• KRISTDEMOKRATERNA – Gränser och frihet

  Kristdemokraterna tycker att beslut ska fattas på rätt nivå, alla beslut passar inte att tas i EU. Det som kan bestämmas vid Sveriges köksbord ska inte till Bryssels skrivbord. Likaså bör inte kommunerna lägga sig i det familjen kan bestämma på egen hand, och det kommunerna klarar på egen hand ska inte bli en fråga för riksdag och regering.

  EU har under lång tid försökt ta sig an områden som många gånger är bättre för medlemsländerna att bestämma över själva. Ska vi långsiktigt upprätthålla vår frihet och Europas fred behöver vi sätta gränser för vad EU ska göra.

  Det finns om­råden där gemensamma lösningar gör verklig skillnad. EU behöver leda en grön omställning som ger tillväxt och fler jobb. EU behöver göra mer för vår fred och säkerhet. Gränser behövs för att försvara friheten. Bestämda gränser mot Putins aggressioner och mot hatets intolerans behöver kombineras med en tydlig gräns mot vad EU ska bestämma över.

  Vi behöver en tydlig gräns för när beslut ska tas under den svenska flaggan, och när det blir bäst att beslutet fattas under EU-fanan. Det är gränser som värnar vår frihet och Europas fred och det här vi kallar för att rösta blågult.

  Vi kristdemokrater säger JA till:

  • En starkare europeisk försvars-industri och ny cyberarmé
  • Gemensam hantering av gränser och migration
  • Ambitiösa och realistiska klimatmål för 2040
  • Gemensam strategi för kärnkraft
  • Fokus på kvinnor och flickors rättigheter i biståndet

   

  Vi kristdemokrater säger NEJ till:

  • EU-reglering av socialförsäkring­ar, löner och arbetstider
  • EU-reglering av vård och omsorg
  • Ökad regelbörda för företag
  • EU-pålagor för skogsbruket
  • EU-reglering av varg och skarv

  Gränser och frihet ger hopp för Europa!

  En röst på Kristdemokraterna är en röst för gränser och frihet.

   

  Annika Sjögren (KD), nr 20 på EU-listan,

  Marcus Löf Hällström (KD), nr 41 på EU-listan