• Kristdemokraterna har alla människors lika värde i centrum

  Kristdemokraterna är en del av den stora internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse. Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund, där vi sätter människovärdet och familjen högt. Vi vill prioritera det som behövs för att bygga ett samhälle som håller ihop. Därför är vården, äldrefrågorna och tryggheten prioriterade frågor för oss. En vanlig missuppfattning är att man måste vara troende för att vara med, vilket är fel. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.

  Den gyllene regeln är central inom kristdemokratin, medmänsklighet och kärlek till andra är grundläggande. Detta innebär att möta alla människor med respekt och värdighet. Vi kristdemokrater tänker också att varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Människan har såväl kroppsliga som själsliga behov. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt utnyttja henne.

  En av våra andra viktiga principer är ofullkomlighetstanken, det betyder att ingen människa är perfekt – alla kan göra fel. Alla människor förtjänar därför en andra chans och en tredje, till och med en fjärde. Ett annat viktigt område för Kristdemokraterna är att förvalta och ta ansvar för framtiden, vilket gäller inom samhällets alla områden. I detta innebär att arbeta ännu mer förebyggande – för alla människors bästa. Barn, unga, familjer, äldre, ensamma, alla människor som behöver stöd ska få det, och här behöver vi hjälpas åt. Vi kristdemokrater tror att civilsamhället är en av samhällets grundbultar, där familjen, föreningar, byalag, trossamfund och andra ideella krafter är det som gör oss starkare och för oss samman.

  Att ta ansvar för framtiden kan också betyda att vi i svåra tider behöver fatta tuffa beslut, men Kristdemokraterna kommer aldrig att tumma på den grund vi står på, där människans lika värde är i centrum.

  Under den här tiden på året, Allhelgonahelgen, är det många av oss som uppmärksammar och på olika sätt minns dem som har lämnat det här livet. Denna högtid påminner oss om att döden finns och drabbar oss alla. Människor som betytt mycket för oss fyller särskilt våra tankar.

  Kristdemokraterna i Region Gävleborg:

  Rosalie Carlén,

  Matilda Elmebo,

  Bertil Eriksson,

  Jennie Forsblom,

  Ullrica Hedin,

  Rosmari Holmgren,

  Ingemar Kalén,

  Andreas Sandsgård,

  Daniel Weiss,

  Elisabeth Winsjansen,

  Peter Åkerström,

  Lars Österberg