• Kristdemokraterna önskar alla en fin sommar

  Vi är mitt inne i en period av varmare och ljusare tider. Många har eller kommer att ha en välbehövlig och efterlängtad semester. Vila och återhämtning behövs!

  Samtidigt vet vi att den psykiska ohälsan drabbar människor i alla åldrar och att den ofrivilliga ensamheten ökar, i alla delar av samhället. Det är inte alla som mår bra under ledighet.

  Människors psykiska hälsa är en hjärtefråga för Kristdemokraterna. Vi arbetar därför aktivt med olika insatser för att kunna förbättra den psykiska hälsan, på kommun- region- och riksnivå. Vi har presenterat en rad olika förstärkande åtgärder, som redan satts i verket eller är på gång. Några exempel förutom de rent ekonomiska är satsningar på:

  • mobila psykiatriska team
  • psykisk hälsa på schemat
  • rekommendationer för skärmtid
  • nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention
  • förbättrad elevhälsa
  • ökad gemenskap – mindre ensamhet
  • fysisk aktivitet
  • fritidskort för barn och unga
  • förbättrad övergång mellan barn-/ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin

  En av kristdemokratins grunder handlar om solidaritet, att leva efter den gyllene regeln, det vill säga att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi kristdemokrater håller egenskaper som medmänsklighet och kärlek som centrala. Jag har inte ansvar bara för mig själv och mina närmaste utan även för andra människor. Vi vill därför värna alla människors liv, frihet och värdighet. Vi vill bygga ett samhälle som är mer rättvist , där alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen. I detta bygge behövs medmänniskors goda handlingar och samhällets insatser. Vi kristdemokrater tar ansvar för den psykiska hälsan i samhället. Vi kommer att fortsätta arbeta för att människor ska må bra, och känna gemenskap.

  Med hopp om en sommar med värme, till både kropp och själ!

  Kristdemokraternas regiongrupp genom,

  Jennie Forsblom (KD), Regionråd

  Peter Åkerström (KD), Gruppledare