• Kristdemokraterna prioriterar vården och äldrefrågor

  Svar: Äldre patienter offras när KD spar på sjukvården – Ljusnan

  Vi står mitt i en svår situation med bland annat lågkonjunktur, krig i närområdet och otrygghet vilket gör att välfärden och de goda värderingarna utmanas. Då behövs samhällskrafter med en trygg värderingskompass och politiker som vågar prioritera. Vi kristdemokrater sätter människovärdet främst och lägger fokus på det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra största frågor.

  Kristdemokraterna har varit ett år i regeringsställning och vi är stolta över de beslut om åtgärder som hittills tagits för vården, äldre och tryggheten. Ett exempel är ett första steg mot en tandvårdsreform där högkostnadsskyddet ska stärkas för att likna den som finns inom den övriga vården, där särskilt äldre tandhälsa prioriteras. Några andra exempel är sänkt skatt för pensionärer samt insatser för att förbättra cancervården, minska vårdköerna och för att motverka den ofrivilliga ensamheten.

  I Region Gävleborg har vi kristdemokrater lagt en budget tillsammans med de andra majoritetspartierna där en trygg och säker vård är ett av våra prioriterade områden. Samtidigt tar vi ansvar för att arbeta med att få en ekonomi i balans, med respekt för skattebetalarnas pengar.

  Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en tillgänglig vård av hög kvalitet, på lika villkor för Gävleborgs befolkning. Delaktighet, trygghet och att sätta människan i centrum genom att utgå från dennes specifika behov är viktiga prioriteringar. Hälso- och sjukvårdslagen säger att den med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

  Arbetet med att skapa en bättre samordning av patientens vård fortgår. Där ingår att minska antalet överbeläggningar och utlokaliseringar samt att skapa en så sömlös övergång mellan slutenvård och hemmet som möjligt. Trygghet för patienten ska prioriteras. Patienter som är medicinskt färdigbehandlade på sjukhus ska fortsatt vårdplaneras inför hemgång.  Vi kommer inte att skicka hem färdigbehandlade patienter utan att det är ordnat med stöd och hjälp i hemmet.

  Vi i den politiska ledningen kommer att se över patientflödet i det akuta uppdraget i samband med planeringen av en långsiktig och hållbar utveckling för hälso- och sjukvården i länet.

   

  Jennie Forsblom (KD), Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

  Peter Åkerström (KD), Gruppledare