• Kristdemokraterna – vi arbetar för fred och frihet

  Den 15–16 juni samlades representanter från hela världen i Schweiz för ett toppmöte om fred i Ukraina. Syftet med mötet var att hitta en väg framåt för att uppnå en rättvis och varaktig fred i Ukraina. Vice statsminister Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, deltog från Sverige.

  Tiden före toppmötet så har Ryssland på olika sätt försökt skrämma andra länder från att delta i mötet. Detta säger mycket om Ryssland och deras rädsla för att fler länder ska stå på fredens sida. Men Rysslands skrämselpropaganda lyckades inte. 100 länder samlades till fredsmötet, ett styrkebesked som heter duga! Vice statsminister Ebba Busch uttryckte det väl på plats: ”En enad värld måste vara starkare än en enskild angripare. Det som står på spel är folkrätten och om det är internationell rätt eller våld som ska sätta ett lands gränser.”

  På mötet upprepades Sveriges orubbliga stöd till Ukraina. En kommande fred måste ske på Ukrainas villkor, i linje med folkrätten. Ryssland kan avsluta kriget genom att dra tillbaka sina trupper från Ukraina och återlämna de barn och unga som tagits från sitt hemland. Vi kommer stå kvar vid Ukrainas sida, på frihetens och demokratins sida.

  Fredsmötet i Schweiz var viktiga dagar för Ukraina, men även viktiga dagar för alla oss som har Ryssland som granne. Viktiga dagar för freden och för folkrätten. Men det var också en dag att vara särskilt stolt som kristdemokrat. Vår egen partiordförande förde Sveriges linje tillsammans med ledare från världens alla hörn, i en ansträngning för fred. Med både tyngd och hjärta visade hon vår syn på kriget, och gav sitt fulla stöd till Ukraina. Kristdemokraterna tar ansvar för vårt land och vår värld, även i svåra tider.

  Vi kristdemokrater vill mycket. Vi är inte tillfreds med läget i landet, eller i världen. Vi drivs av att göra avtryck som består tidens tand, inte bara kortsiktigt tryck. Därför slår vi oss inte till ro efter ett val. Kristdemokraterna fortsätter att ta ansvar och leverera på den skillnad vi lovat att göra för svenska folket. På fredsmötet i Schweiz gjorde vår partiordförande Ebba just det. Idag är vi därför lite extra stolta att vara kristdemokrater.

  Vi kristdemokrater tar ansvar i svåra tider, för vårt land och vår värld!

  Lili André (KD), Riksdagsledamot,

  Jennie Forsblom (KD), Regionråd