• Kristdemokraterna – Vi sätter människovärdet i centrum

  Kristdemokraterna är en del av den internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse. En vanlig missuppfattning är att man måste vara troende för att vara kristdemokrat. Att vara kristdemokrat betyder att stå för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund, där vi sätter människovärdet och familjen högt.

  Den gyllene regeln är central inom kristdemokratin, medmänsklighet och kärlek till andra är grundläggande. Alla människor ska mötas med respekt och värdighet. Vi kristdemokrater tänker också att varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Människan har såväl kroppsliga som själsliga behov och ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt utnyttja henne.

  En av våra andra viktiga principer är ofullkomlighetstanken, det betyder att ingen människa är perfekt – alla kan göra fel. Alla människor förtjänar därför en andra chans och en tredje, till och med en fjärde. Ett annat viktigt område för Kristdemokraterna är att förvalta och ta ansvar för framtiden, vilket gäller inom samhällets alla områden. Detta innebär att bland annat arbeta mer förebyggande – för alla människors bästa. Barn, unga, familjer, äldre, ensamma, alla människor som behöver stöd ska få det. Här behöver vi hjälpas åt. Vi kristdemokrater tror att civilsamhället är en av samhällets grundbultar, där familjen, föreningar, byalag, trossamfund och andra ideella krafter är det som gör oss starkare och för oss samman.

  Vi kristdemokrater prioriterar det som behövs för att bygga ett levande samhälle som både håller ihop och är hållbart. Vårt land Sverige, EU och världen behöver fungera på ett sätt som gör människor trygga. Kristdemokraterna arbetar för en mer medmänsklig och solidarisk värld, där orättvisor ska ställas till rätta. Detta gör vi både inom landet och utanför.

   

  Om du vill rösta på ett parti i EU-valet som sätter människovärdet i centrum – rösta på Kristdemokraterna!

   

  Annika Sjögren (KD), nr 20 på EU-listan,

  Marcus Löf Hällström (KD), nr 41 på EU-listan