• KRISTDEMOKRATERNA: VI VILL UTROTA DEN OFRIVILLIGA ENSAMHETEN

  Julen är en tid för glädje och familj. Men det är också en tid när många personer känner sig ensamma. Ofrivillig ensamhet är ett allvarligt problem i Sverige som alla kan bidra till att lindra. Gemenskap är en viktig del av vårt samhälle, därför gör vi satsningar för att motverka utanförskap och ofrivillig ensamhet.

  I regeringen har Kristdemokraterna varit drivande för att skapa bättre förutsättningar för att bygga gemenskap i vårt samhälle. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för dig och mig att bidra. Det offentliga kan inte, och kommer aldrig att kunna, ersätta det som medmänniskor och civilsamhälle gör för det gemensamma och för varandra. Det finns ingen behovsprövning för gemenskap på julafton. Ingen kommunal tröst för den som förlorat sin livspartner. Ingen myndighet att dela minnen och livsberättelser med. Utan samhället är vi – medmänniskor, i spontana, familjära eller organiserade gemenskaper där vi ser och bekräftar varandra. I föreningsform och genom aktiviteter bygger vi tillit och stärker demokratin. Genom att ge av vår tid till en åldrad moster, en ensam granne eller vän som behöver sällskap, stöd eller ledsagning bidrar vi till trygghet och gemenskap i samhället.

  De satsningar Kristdemokraterna vidtagit för att minska ensamheten i samhället är:

  • Nationell strategi för att motverka ofrivillig ensamhet
  • Medel till kommuner för att genomföra hälsosamtal för äldre
  • Förstärkning till idrottsrörelsens arbete med idrott för äldre
  • Ökat statligt bidrag till civilsamhället

  Fundera över vem i din närhet som du vet behöver gemenskap, som kan komma att spendera julen själv. Tveka inte att höra av dig till dem.

  VI RUSTAR SVERIGE STARKT!

  Lili Andre (KD), Riksdagsledamot Gävleborg

  Jennie Forsblom (KD), Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

  Peter Åkerström (KD), Vice ordförande hållbarhetsnämnden