• Kristdemokraterna vill ge patienter i Gävleborg möjlighet till sjukhushund

  Djur har historiskt sett haft stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Som
  sällskapsdjur har de visat sig ha en positiv och lugnande effekt för vårt mentala, sociala och
  fysiska välbefinnande. I studier har man sett hur till exempel puls, blodtryck och
  kortisolnivåer sänks efter kontakt med djur. Inom vård och omsorg har man därför länge
  använt sig av sällskapsdjur. Det finns även projekt där man använder sig av robotdjur, som
  passar även för allergiker.
  Katter är ett djur som länge har funnits som sällskap och tröst på särskilda boenden och till
  människor nära döden. Idag finns det specialutbildade djur, oftast hundar, som kan
  användas till behandling, rehabilitering eller social samvaro. Hundar har en positiv inverkan
  på människor som har det svårt och på människor med särskilda behov. För svårt sjuka
  patienter kan hunden medföra lugn, trygghet och en känsla av normalitet i en slitsam
  situation. Samtidigt så kan hundar och andra sällskapsdjur även underlätta de
  mellanmänskliga kontakterna, den sociala interaktionen mellan människor, vilket kan vara
  till god hjälp för hela familjen. På Akademiska sjukhuset i Uppsala driver barnläkaren Ann
  Edner med team ett forskningsprojekt om sjukhushundar, med fina resultat. Ett inslag från
  deras arbete visas i SVTs "Uppdrag: Håll Sverige vid liv".
  Kristdemokraterna ser flera fördelar med sjukhushund och därför har vi lämnat in ett förslag
  till regionfullmäktige att utreda möjligheten till en sjukhushund i Gävleborg, förslagsvis i
  anslutning till Gävle sjukhus men med patienter från hela länet. Med tanke på närheten
  mellan Gävle och Uppsala kan vi dra nytta av och se över möjligheterna till ett samarbete
  mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Gävle sjukhus.
  För att se till att en god hygienisk standard upprätthålls, finns det lagar och regler att följa. I
  Uppsalaprojektet har man satt upp strikta rutiner för att minimera risken för att sprida
  infektioner. Förutom att hundarna duschas inför varje besök tränas hundarna till att inte
  slicka på människor. Kunskap och forskning inom allergi bör också beaktas, Astma- och
  Allergiförbundet och medarbetare hos oss med den kompetensen bör vara med när vi
  utreder möjligheten till sjukhushund vid Gävle sjukhus.

  Jennie Forsblom (KD) Regionråd i opposition
  Peter Åkerström (KD) Gruppledare
  Lili André (KD) Ledamot regionfullmäktige
  Lars Österberg (KD) Ledamot regionfullmäktige