• Ljus i mörkret

  När det går mot jul och nyår påminns vi ofta om vad som är viktigt i livet. När julstressen lagt sig får vi tid att stanna upp, tända ljus och reflektera. På året som gått, vad som hänt i våra egna liv och i världen runtomkring.

  Att tända ljus, att tillsammans bygga ett bättre samhälle, är något vi kristdemokrater brinner för. Kristdemokratin är värdeorienterad, det vill säga vi har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Alla människor har ett lika värde, men även ett absolut och unikt värde. Ingen är den andre lik. Vi har en människosyn som innebär att varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, funktionsvariationer, sexuell identitet, etnisk eller religiös tillhörighet.

  Vi kristdemokrater vill att alla människor ska ha en gemenskap, ett sammanhang, där de känner sig hemma och trygga. Det kan vara i familjen, släkten likaväl som med vänner eller i föreningen. Därför sätter vi människovärdet främst och vill fortsätta prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop – ett samhälle för alla.

  Det finns anledning att försvara människovärdet. Dagligen. Det kommer vi kristdemokrater att fortsätta med. När det är som allra mörkast kan vi tillsammans tända ljus, ljus som lyser upp en väg framåt för Gävleborg.

  Kristdemokraterna Region Gävleborg,

  Jennie Forsblom

  Peter Åkerström

  Rosmari Holmgren

  Lars Österberg

  Bertil Eriksson

  Andreas Sandsgård

  Ullrica Hedin

  Matilda Elmebo

  Elisabeth Winsjansen

  Daniel Weiss

  Ingemar Kalén

  Rosalie Carlén