• Motion – Ge patienter möjlighet till sjukhushund

  Djur har historiskt sett haft stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Som sällskapsdjur har de visat sig ha en positiv och lugnande effekt för vårt mentala, sociala och fysiska välbefinnande. I studier har man sett hur till exempel puls, blodtryck och kortisolnivåer sänks efter kontakt med djur. Inom vård och omsorg har man därför länge använt sig av sällskapsdjur.

  Forskning inom området har sett att sällskapsdjur, specifikt hundar, har en särskild inverkan på människor som har det svårt och på människor med särskilda behov. För svårt sjuka patienter kan hunden medföra lugn, trygghet och en känsla av normalitet i en slitsam situation. Samtidigt så kan hundar och andra sällskapsdjur även underlätta de mellanmänskliga kontakterna, den sociala interaktionen mellan människor, vilket kan vara till god hjälp i familjer med svårt sjuka.

  Det finns idag specialutbildade djur, oftast hundar, som kan användas till behandling, rehabilitering eller social samvaro. På Akademiska sjukhuset i Uppsala driver barnläkaren Ann Edner med team ett forskningsprojekt om sjukhushundar, med fina resultat. Film från deras arbete finns i SVTs programserie ”Uppdrag: Håll Sverige vid liv” avsnitt 2. Med tanke på närheten mellan Gävle och Uppsala kan vi i utredningen se över möjligheterna till ett samarbete däremellan.

  För att se till att en god hygienisk standard upprätthålls, finns det rådgivande dokument. I Uppsalaprojektet har man satt upp rutiner för hur man ska minimera risken för att sprida infektioner. Förutom att hundarna duschas inför varje besök tränas hundarna till att inte slicka på människor. Kunskap och forskning inom allergi bör beaktas, Astma- och Allergiförbundet och medarbetare hos oss med den kompetensen bör vara med i utredningen.

   

  Vi föreslår därför regionfullmäktige besluta:

  • Att utreda möjligheten till sjukhushund vid Gävle sjukhus

   

  Jennie Forsblom
  Peter Åkerström
  Lili André
  Lars Österberg
  Kristdemokraterna Region Gävleborg
  2022-05-30