• Så förbättrar vi sjukvården i hela Sverige

  Var i landet du bor ska inte avgöra vilken sjukvård du får. Vården har blivit ett ojämlikt postkodlotteri. Hundratusentals väntar olag­ligt länge på specialiserad vård eller operation, samtidigt som det finns lediga tider i andra delar av landet. Vårdköer är inte någon naturlag. Andra länder klarar av att ge vård utan långa köer och Sverige kan också klara det. Men för det krävs att vi både tänker om och tänker nytt. Kristdemokraterna vill avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Istället ska staten ta över ansvaret för vården med en ge­mensam organisation i stället för 21 olika. Det ger en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård på lika villkor till hela befolkningen.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Inför en nationell vårdförmedling som matchar vårdbehovet med den vårdkapacitet som finns i hela landet – och inte bara i regionen där personen bor.
  • Fler vårdplatser. Sverige har lägst antal vårdplatser per capita i Europa, trots att vi är ett av de länder som lägger mest pengar på vården.
  • Fler vårdcentraler på landsbygden och enklare för enskilda läkare att starta egen verksamhet – så att vården finns nära till hands.
  • Inför fast läkarkontakt med en namngiven läkare och tak för antal patienter för att möjliggöra relationsbyggande mellan patient och läkare.
  • Ökad möjlighet att vårdas i egna hemmet, särskilt för multisjuka, genom mobila sjukvårdsenheter som kan ge vård i hemmet.
  • En nationell förlossningsplan och öppna fler förlossningskliniker, ökad bemanning och ett barnmor­sketeam genom hela vårdkedjan – Före, under och efter förloss­ningen.
  • Utbilda mer personal för sjukvår­den. Förbättrade villkor i vårdens bristyrken och minska behovet av dyr inhyrd personal.
  • Kraftigt stärkt elevhälsa med en sammanhållen barn- och ung­domshälsovård och föräldras­tödsprogram som erbjuds alla föräldrar.

  Redo att reformera sjukvården!

   

  Jennie Forsblom (KD), regionråd i opposition

  Peter Åkerström (KD), gruppledare