• Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte Hälsingland

    Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande för Socialutskottet besökte Hälsingland den 22 augusti. Vid Bollnäs sjukhus ordnades ett möte med riksförbundet Attention. De jobbar med att påverka för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

    Lili André (KD), Acko Ankarberg Johansson (KD), Jennie Forsblom (KD), Veronica Schmidt Attention, Kanelia Svedberg Attention och Peter Åkerström (KD).

    Gruppen besökte även de två hälsocentraler som Praktikertjänst driver i Bollnäs och Alfta. De är varandras ytterligheter, den största hälsocentralen i Gävleborg och den näst minsta. Med verksamhetschef Susanne Svahn diskuterades möjligheter och utmaningar i primärvården och vilket stöd som behövs från politikerna. I Alfta medverkade personalen och berättade om verksamheten.

    -Patienterna har rätt till en fast läkarkontakt, det är lagstadgat. Sjukvården blir mycket bättre om patient och läkare känner varandra, säger Acko Ankarberg Johansson (KD).

    -Jag trivs att jobba på en liten hälsocentral där vi känner patienterna, säger Carina Sommar, distriktssköterska vid Voxnadalens hälsocentral i Alfta.