• Tidiga insatser gör skillnad

  Vi kristdemokrater tror på att det är viktigt att investera i tidiga insatser. Den nyss så tragiskt avlidna Ing-Marie Wieselgren (Visby, Almedalen) skrev i sitt förord till SKRs material ”Värdet av en god uppväxt – Sociala investeringar för framtidens välfärd” redan 2012:

  ”Det är bättre, både för människor och ekonomi, att förebygga problem tidigt. Alternativet – att göra sena, omfattande och dyra insatser – är inte bra för någon. Ändå är det ofta där vi hamnar. Varför? Förmodligen för att tidiga insatser kräver ett långsiktigt perspektiv och samverkan mellan olika aktörer i samhället, till exempel skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Genom forskning och erfarenhet vet vi i dag ganska mycket om vad som kan göras för barn och unga med problem – svårigheten är att få det gjort. Effektivt förebyggande arbete handlar för individen om att få rätt insatser i rätt tid.”

  Barn och ungas livsvillkor – har, är och kommer alltid vara ett prioriterat område för oss kristdemokrater. Barn behöver närvarande föräldrar. När barnen blir äldre behöver de andra förebilder såsom lärare som lär för livet, en kurator som ser den som mår dåligt eller ungdomsledare som engagerar och hjälper dem att utvecklas. Längre fram, en företagare som ser potentialen hos ett oprövat kort.

  Det är i mötet med andra människor som vi formas som personer. Kristdemokraterna ser därför trygga familjer och andra nära gemenskaper som en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Vi behöver arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och när familjen inte är den trygga plats den ska vara då måste det offentliga finnas där, inte minst för barnens skull. Familjecentraler, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar och elevhälsovården liksom det civila samhället spelar en viktig roll för att ge stöd till barn och unga och deras familjer. Därför vill vi etablera fler familjecentraler i Gävleborg, att ungdomsmottagningarna ska vara tillgängliga för spontana besök och erbjuda generösa öppettider samt att elevhälsan ska ha ett starkare samarbete med primärvården.

  Vi kristdemokrater vill arbeta för att varje barn ska känna att det finns människor runt om dem som ser, hör och bekräftar dem som personer. Vi tror att om barn är aktiva i föreningsverksamhet så skapas sunda rutiner. Vi tror att om kommun, region, föreningsliv, kyrkor och politik samarbetar mer så kan vi få ett fantastiskt resultat som långsiktigt kan generera besparingar.

  Trygga barn bygger trygga samhällen.

  Vi är redo att göra Gävleborg till ett bättre ställe att leva och växa upp i.

   

  Jennie Forsblom (KD), Regionråd i opposition 

  Peter Åkerström (KD), Gruppledare