• Unik satsning på fysisk aktivitet

  Att fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt, är de flesta överens om. Fysisk aktivitet, rörelse av olika slag, har dessutom visat sig vara effektiv för att både förebygga, lindra och behandla en del av våra vanligaste sjukdomar. När vi rör oss mer minskar vi riskerna med att få diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och depression. Ungefär vart tionde förtida dödsfall skulle också kunna undvikas om vi vore mer fysiskt aktiva. En annan positiv effekt på lång sikt av ökad fysisk aktivitet är att användningen av vissa läkemedel skulle minska.

  För en del är det naturligt att röra sig, medan andra – av olika anledningar, kan behöva stöd att komma igång. Därför är vi Kristdemokrater glada att regeringen nu har beslutat att göra en satsning för att öka användningen av Fysisk aktivitet på recept (FaR) inom vården. FaR fungerar ungefär som ett läkemedelsrecept, men i stället för att läkaren ordinerar t.ex. tabletter så rekommenderas patienten istället att utföra en fysisk aktivitet ett visst antal gånger per dag eller vecka.

  Idag finns det stora skillnader mellan hur regionerna använder FaR och därför kommer de regioner som skriver ut fysisk aktivitet på recept att få statlig ersättning. Avsikten är att göra en långsiktig satsning för att öka förskrivningen av FaR över hela landet, genom bidrag, utbildning och ett nationellt system. Under första året investeras 50 miljoner, året efter 75 och därefter 100 miljoner varje år.

  Detta är ett viktigt steg för att hälso- och sjukvården ska kunna arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande!

   

  Lili Andre (KD), riksdagsledamot Gävleborg

  Jennie Forsblom (KD), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Peter Åkerström (KD), vice ordförande Hållbarhetsnämnden