• Utöka apotekens roll i vårdkedjan

  Svar på: Låt apoteken i Gävleborg stärka hälso- och sjukvården – Gefle Dagblad (gd.se)

  Tack för en mycket bra debattartikel!

  Vi kristdemokrater håller med om att apoteken gör fina insatser för folkhälsan och hälso- och sjukvården i Sverige liksom i Gävleborg. Kristdemokraterna anser att hälsofrämjande och förebyggande vård ska prioriteras och tror därför på att utöka apotekens roll i vårdkedjan, vilket vi driver politiskt.

  Apoteken skulle kunna ta ett ännu större ansvar för att främja egenvård och hälsoförebyggande insatser, för att stödja hälso- och sjukvården. Här kan farmaceuternas roll stärkas. Idag erbjuds bland annat blodtryckskontroller och vaccinationer på några apotek i länet. Framåt skulle farmaceuter kunna erbjuda fler tjänster som till exempel hälsosamtal och möjligheten att införa ett så kallat farmaceutsortiment för läkemedel ska utredas. Detta sortiment kommer då att vara receptfritt, men bara få säljas efter rådgivning av en farmaceut. En sådan kategori av läkemedel kan öka tillgängligheten för patienten och avlasta hälso- och sjukvården genom att minska antalet läkarbesök.

  Kristdemokraterna anser att varje människa är unik, och att all personal i hälso- och sjukvård ska sträva efter att se hela människan. Den personal som arbetar på apotek är också en viktig kugge i detta värdegrundsarbete, då de ofta träffar de människor som varit i kontakt med vården. Kristdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för att ta tillvara på apotekens kompetens, för att stärka hälso- och sjukvården!

  Jennie Forsblom (KD), Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden