• Värdighet livet ut

  Att bli äldre och åldras är en naturlig process i livet. Kristdemokratiska Seniorförbundet, KD Senior, vill verka för att alla i Sverige ska få åldras med en så god livskvalitet som möjligt.

  För att det ska bli möjligt vill vi bland annat se att idéburna organisationer inom civilsamhället får spela en större roll när det gäller utförandet av välfärdstjänster. Vi vill också underlätta för så kallat partnerskap mellan offentlig och idéburen verksamhet, IOP (idéburet offentligt partnerskap).

  Kristdemokraterna vill driva på för att stärka tryggheten för Sveriges äldre. I princip varje vecka kommer nyheter om allvarliga och tyvärr ibland framgångsrika bedrägeriförsök mot seniora medborgare. Sätten att bedra är många och har ökat kraftigt under senare år, samtidigt som antalet dömda bedragare och brottslingar minskat. Detta är en absolut ohållbar utveckling.

  Det kan handla om att man söker upp den äldre via telefon, internet eller lurar sig in i hemmet genom påhittade välgörande ändamål eller genom att utge sig för att vara till exempel polis eller hantverkare. Denna utstuderade brottslighet – riktad mot Sveriges seniorer – måste få ett slut.

  Vi vill därför lägga mer polisiära resurser för att komma åt bedrägerierna som är riktade mot Sveriges seniorer. Vi vill också att våra seniorer får en adekvat utbildning i den moderna digitala tekniken. Polisen har redan tagit fram utbildningspaketet “Försök inte lura mig” i samarbete med PRO, SPF och Brottsofferjouren. Den utbildningen behöver spridas och komma fler till del.

  I arbetet med de mänskliga rättigheterna anser vi att det behövs en äldrekonvention liksom vi har en barnkonvention. Grundprincipen för en äldrekonvention är att den ska genomsyra allt politiskt arbete, så att de äldres bästa och medinflytande alltid beaktas. Andra grundprinciper bör gälla rätten till hälsa och god vård, till icke diskriminering, respekt och ett värdigt bemötande hela livet ut, vilket också innebär möjligheten till utveckling och ett berikande socialt liv även efter de aktiva åren.

   

  Ingemar Kalén, Ordförande KD Seniordistriktet Gävleborg

  Jennie Forsblom, Regionråd i opposition KD  

  Peter Åkerström, Gruppledare  KD

  2022-05-25