• Vi har överlevt potthålen i Gävleborg – har du

  Kristdemokraterna har vid ett flertal tillfällen påtalat problemen med vägnätet i länet. Mer än hälften av våra vägar är byggda för 50 år sen och för trafik som var aktuell då. Bristen på underhåll har lett till att vi nu har Sveriges i särklass sämsta vägnät. I ett län där så många är beroende av fungerande vägar skapar detta stora bekymmer. Det påverkar säkerheten i trafiken och framkomligheten för blåljuspersonal. Detta vill vi kristdemokrater ändra på!

  Det rapporteras och vittnas ofta om stora trafikstörningar i länet, som ger ringar på vattnet för många i samhället. Vi kan ta exemplen med potthålen i Katrinebergsvägen, Norrbovägen eller Ryggesbovägen, sträckorna med 2+1-väg som är mycket olycksdrabbade eller de omgjorda avsmalnade vägarna med sänkt hastighet. Dålig vägstandard gör avstånden i tid längre. Sänkta hastigheter likaså. Det skapar stress vilket i sin tur leder till dåliga beslut, vilket leder till olyckor och störningar. Trånga vägar stänger effektivt av trafikflödet när någon får ett haveri eller olyckor sker. Då kommer inte plogbilen, bärgaren, ambulansen eller räddningstjänsten fram heller. Mindre allvarligt men nog så kostsamt är missade tåg, färjor, flyg och möten för privatpersoner och företag.

  Kristdemokraterna har därför lagt ett eget förslag till länsplan där vi föreslår mer pengar till underhåll av vägar, mindre till nya cykelvägar och ett närmare samarbete med kommunerna för att kunna satsa på cykelvägar där det finns bäst potential att använda cykel som transportmedel. Vi vill även ha fyrfilig E4 genom hela länet, för bättre och säkrare trafik. Vi föreslår därför en medfinansiering från region och kommuner i Gävleborg för att få till det. Att få till det gynnar alla kommuner i länet, inte minst för att underlätta framkomlighet för blåljuspersonal.

  En av Kristdemokraternas grunder är förvaltarskapstanken – att ta ansvar för våra resurser. Så vi ser gärna att fler använder cykeln och åker med kollektivtrafik när det fungerar. Men, i Gävleborg där vägarna är i så dåligt skick, kan vi inte satsa alltför många miljoner på nya cykelvägar.

  Vår infrastruktur är viktig och det är en förutsättning att vi har farbara och trafiksäkra vägar även där Sverige är glesare befolkat. Kristdemokraterna vill därför öka anslagen till underhåll av vägar och järnvägar i hela landet.

  Våra vägar behöver underhållas och inte bara lappas och lagas! Ta det lugnt i semestertrafiken!

  Jennie Forsblom, Regionråd i opposition KD 

  Peter Åkerström, Gruppledare KD

  Lili André (KD) Ledamot regionfullmäktige 

  Lars Österberg (KD) Ledamot regionfullmäktige