• Vi lägger mer pengar på hälso- och sjukvården

  Den politiska ledningen för Region Gävleborg tar den svåra ekonomiska situation vi befinner oss i både på största allvar och med ödmjukhet, inför de utmaningar som finns framför oss. Med gävleborgarnas bästa framför ögonen kommer vi att fortsätta vårt arbete med att fatta välgrundade beslut medan vi reparerar tidigare styres misstag – att inte ta de strukturella underskotten på allvar.

  Tillfälliga statsbidrag är en enkel lösning på ett mer komplicerat problem. Vi i majoriteten har därför nu startat den utredning som tidigare styre inte ville genomföra – för att se var de återkommande ekonomiska underskotten i primärvården uppstår och varför. Våra invånares hälsa och välmående kommer att vara fortsatt prioriterat och därför lägger vi mer pengar i vår budget på hälso- och sjukvården, än tidigare majoritet.

  Kristdemokraterna brinner för att förbättra våra invånares hälsa och driver därför frågan om ökat statligt ansvar för sjukvården. Vi tror att ett statligt ansvar för sjukvården kan föra utvecklingen mot en ökad jämlikhet – det ska inte vara postnumret som avgör vilken vård du får! Med det sagt är det inte ansvarsfullt att luta sig tillbaka och skjuta det ekonomiska ansvaret ifrån oss till regeringen, när regionerna har ansvaret för sjukvården.

  Denna regering som Eva Lindberg inte säger sig bry sig om välfärden, har i sin budget lagt ett antal riktade statsbidrag till regioner och kommuner, till förbättringar för vården. Värt att nämna är bidrag för att motverka ensamhet och isolering, till att utveckla fysisk aktivitet på recept, till fler vårdplatser och till stärkt kvinno/förlossningsvård.

  Som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gävleborg ligger min lojalitet till att arbeta för att våra invånare ska få så god hälsa som möjligt, vilket innefattar en väl fungerande hälso- och sjukvård där vi använder våra skattepengar på ett klokt sätt. Jag kommer fortsätta arbeta för gävleborgarnas rätt till en trygg och säker hälso- och sjukvård!

  Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden