• Vi leder Sverige ur krisen

  Vi befinner oss i en svår tid, med förändrat säkerhetspolitiskt läge, energikris och lågkonjunktur. Kristdemokraterna tar ansvar för att leda Sverige ut ur denna svåra situation. Vårt löfte om att inte lämna någon i sticket kompletteras med att vi stakar ut vägen för framtidens Sverige – ett Sverige som är tryggt, i framkant och som förser dess medborgare med en tillgänglig och jämlik välfärd. 14-15 april samlades 1200 kristdemokrater i Örebro, där vi lyfte fram de kristdemokratiska värderingarna och den skillnad de gör för Sverige. Efter bara fem månader vid makten har kristdemokratin gjort avtryck.

   

  Kristdemokraterna har drivit frågan att förlänga och höja det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget till utsatta familjer. En stor satsning görs även på en bättre folkhälsa. Ofrivillig ensamhet leder till allvarliga folkhälsoproblem med både psykiska och fysiska sjukdomar som följd. För att främja den psykiska hälsan bland äldre har regeringen tagit fram en treårig gemenskapssatsning som uppgår till 300 miljoner kronor årligen. För att stärka den psykiska hälsan bland barn och unga införs ett fritidskort som ger dem möjlighet att delta i idrotts- och föreningslivet. Detta är kristdemokratiska satsningar som kommer göra verklig skillnad i människors liv.

   

  Vi bidrar också till en bättre och tillgänglig vård. Väntetiderna och vårdköerna i Sverige behöver kortas och tillgängligheten till vård förbättras. Det statliga huvudmannaskapet ska utredas, och vi har gjort flera satsningar för en mer jämlik tillgång till vård i hela landet. Regionerna får omkring två miljarder kronor till att öka antalet vårdplatser och en nationell plan för hur vi långsiktigt ska minska bristen på vårdplatser ska tas fram. Fler insatser för att komma till rätta med ojämlikheten i förlossningsvården ska göras. Vårdens stora utmaning är kompetensförsörjningen samtidigt är vårdpersonalen hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs. Regeringen avsätter 252 miljoner till regionerna för att anställa fler AT-läkare.

   

  Vi ser människorna bakom de dystra siffrorna. Patienten i vårdkön, den arbetslöse som söker försörjning och arbetsgemenskap, familjer som upplever otrygghet där de bor och att landsbygden ska fungera. Vi kommer göra allt under de närmsta åren för att göra Sverige bättre, tryggare och mer jämlikt.

   

  Kristdemokraterna Gävleborg

  Lili André, riksdagsledamot för Gävleborgs län

  Jennie Forsblom, regionråd

  Peter Åkerström, oppositionsråd Hudiksvall

  Råsie Sigvardsson-Berbres, kommunpolitiker Bollnäs

   Anders Ramstrand, ordförande välfärdsnämnden Söderhamn

  Roger Kastman, ordförande KD Ljusdal

  Andreas Kissner, oppositionsråd Ovanåker

  Jan Nilsson, ordförande KD Nordanstig