Återupprätta välfärdslöftet.

Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet. Idag presenterar vi ”Välfärdslöftet – en budget för vård, omsorg och trygghet”. I vårt förslag till budget höjs anslagen till sjukhusvården, primärvården och äldreomsorgen kraftigt. Våra reformer syftar till att skapa drivkrafter och möjligheter för kommuner och landsting att förbättra vården och omsorgen samt korta köerna genom fler platser på sjukhus och vårdboenden. Vi vill också påbörja en stor reform där staten tar huvudansvar för sjukvården.

Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet till våra pensionärer genom en mycket stor skattesänkning som omedelbart avskaffar skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare och därtill ett kraftigt förbättrat bostadstillägg. För seniorer som vill jobba återställs socialdemokraternas skattehöjningar och jobbskatten sänks. Våra äldre behövs på arbetsmarknaden!

Regeringen genomför stora, dyra och ofokuserade reformer i en högkonjunktur. Det är en riskabel politik. Kristdemokraterna är mer rädd om skattebetalarnas och statens plånböcker och föreslår en budget som är tio miljarder kronor stramare varje år.

Vi föreslår skattesänkningar som uppmuntrar till jobb eller som riktar sig till barnfamiljer och pensionärer som halkat efter. Våra satsningar är helt inriktade på områden där den centrala välfärden idag brister.

Kristdemokraterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar att prioritera vårt välfärdslöfte.