Jenny fick vitsippspriset 2017

Härlig dag att få överlämna vitsippspriset till Jenny Lilja. En tjej som gör så stor skillnad för många ungdomar på ”mötesplats Habo.”
Motivering:
Jenny Lilja har med ett otroligt engagemang stort hjärta och brinnande intresse arbetat med integration i Habo bland nyanlända och ensamkommande barn. Hon har tillgodosett behov och skapat trygghet. Genom sitt eget engagemang har hon skapat engagemang hos andra. Jenny har stått upp för människors lika värde.