KD-Dialogen skola – barnomsorg

Föräldrar, mor- och farföräldrar, pedagog eller bara nyfiken. På tisdag 20/2 kl. 18.30
i Smyrnakyrkan Habo. Du är Välkommen och diskutera skola och barnomsorg med oss
Du får också träffa Annika Eclund som är KD:s representant i riksdagens utbildningsutskott. Välkommen!